Statik Proje Nedir ?

Yapının mimari projesine, zemin etüd ve geoteknik raporlarına, ve servis ihtiyaçlarına uygun olarak yapılan ve yapının tüm taşıyıcılarının hesap ve çizimlerini içeren proje disiplinidir. İnşaat Mühendisleri tarafından yapılır.
Yapının ilgili yönetmelik ve bilimsel kurallara uygun olarak analizi gerçekleştirilir. Mümkün olduğu kadar gerçeğe yakın bir strateji izlenmelidir. Hesaplamalarda kullanılan parametreler ve yükler gerçek hayatla uyumlu olmalıdır. Aksi taktirde hesaba katılmayan bir yükleme durumunda yapı tehlikeye girebilir. Doğruluğuna güvenilen ve güncel bilgisayar programları ile hesaplama yapılmalı ve parametre girişi veya yazılım hatalarına karşı analiz sonuçları mertebe olarak elle yapılan bazı hesaplar ile kontrol edilmelidir. Statik Proje mutlaka Meslek Odası ‘na kayıtlı bir inşaat mühendisi tarafından yapılmalıdır. (Projeci inşaat mühendisi mimari projeyi çok iyi okuyabilmelidir. Diğer tüm disiplinler de statik proje okuma konusunda iyi olmalıdırlar.)
Hesaplamalar ışığında yapının
İmalat Metodolojisi ve Detay Kuralları
  • Temel ve Kat Kalıp ve Aplikasyon Planları
  • Yeterli Sayıda Kesitler
  • Betonarme veya Çelik Temel, Kolon, Kiriş, Perde, Döşeme Donatıları ve İmalat Detayları (mümkünse 3d)
  • Mümkünse 3d yapı modeli ve görüntüleri.
gibi ana konularını içeren çizimleri 1/50 – 1/25 – 1/10 – 1/5 gibi gerekli ölçeklerde hazırlanır.
Dijital ve baskı olarak teslim edilir.
Proje Süreci :
İnşaat mühendisi, zemin ve geoteknik raporu dikkate alarak mimari projeye uygun olarak yapısal ön tasarım ve analiz yapar ve çalışmayı mimar ile paylaşır.
  • Mimar, inşaat mühendisinin yaptığı çalışma ve taşıyıcılar(kolon, kiriş, perde..) ile ilgili önerileri doğrultusunda çalışmasını sürdürür ve tekrar yayınlar.
  • İnşaat mühendisi bu geliştirilmiş mimari proje doğrultusunda statik projesini ilerletir ve ön tasarımı tekrar yayınlar.
  • Bu paslaşma sonunda tüm disiplinler onaylanan mimari ile projelerini tamamlarlar.